Prednosti uporabe posevkov. Ker imajo veliko število pozitivnih lastnosti, naknadni posevki predstavljajo pomemben element trajnostne integrirane pridelave na njivah v spreminjajočih se podnebnih pogojih. Izjemno so uporabni pri ekološki pridelavi, kjer je ravnanje z dušikom in ogljikom še posebej pomembno.
(V slovenščini z angleškimi podnaslovi)

Because they have a wide number of positive properties, catch crops represent an important element in sustainable integrated production on arable land under changing climate conditions. They are extremely useful in organic production, where nitrogen and carbon management is particularly important.
(in Slovenian with English subtitles)

 

Go To Top