Minimeeritud (või vähendatud) mullaharimist rakendatakse Eestis laialdaselt. Sobiva külvikorraga säilib optimaalne struktuur, paraneb vee infiltratsioon ja vähenevad tihenemine, kütuse- ja tööjõukulud. (eesti keeles)

Minimum (or reduced) tillage is now widely practiced in Estonia. Within appropriate crop rotations it can maintain soil structure, improve water infiltration and reduce compaction, fuel and labour costs.

Go To Top