Eesti mullad on ohustatud degradeerumise poolt, mis võib olla tingitud negatiivsest toiteelementide bilansist, orgaanilise aine mineraliseerumisest, tihenemisest, erosioonist ja hapestumisest. (eesti keeles)

Estonian soils face a number of degradation problems including unbalanced use of nutrients, decomposition of organic matter, compaction, erosion and acidification.

Go To Top